Visie

Gestage opbouw in functie van de leeftijd

Visie:

Het doel is de spelers te omringen met de beste trainers, specialisten en middelen.
Dit met als doel te groeien naar zo n hoog mogelijk niveau voor de speler zelf.

De rode draad gedurende de opleiding zijn pijlers zoals techniek, spelintelligentie, persoonlijkheid en atletisch vermogen.
Correcte voeding en leefgewoontes worden bijgestuurd richting optimale.

 

Er zijn een aantal fases in de ontwikkeling:

Startfase:

In de startfase staan onder andere voetbal specifieke technieken en coördinatie op het programma.

Een logische opbouw waarbij item per item aangeleerd wordt, komt het leerproces bij de spelers ten goede.
De spelers krijgen niet alleen begeleid door collectieve trainers maar ook onder andere techniektrainers.

Opbouwfase:

In deze levensfase is er een snelle ontwikkeling.
Aandacht voor groei, verderzetting basistechniek, coördinatie en uitvoeringssnelheid, waarbij alles verfijnd en geautomatiseerd wordt.

Met behulp van oefenstof worden niet alleen spel-middelen, spelbekwaamheid en gezonde winnaarsmentaliteit ontwikkeld, maar ook de wens van elke voetballer om spelenderwijs bij te leren.

Wedstrijdfase:

Evolutie van willen naar leren winnen is een belangrijke stap in deze fase.
De manier waarop een wedstrijd gewonnen of verloren wordt, kan nu objectief beoordeeld worden.

Indien spelers de opbouwfase goed doorlopen hebben, is een speler in de mogelijkheid op basis van zijn eigen en teamprestatie, aan te geven wat wel en niet functioneerde.
De snelheid van uitvoering, mekaar begrijpen, speldoorzicht, het fysieke zijn pijlers in deze fase.