Missie

Talentvolle spelers opleiden tot potentiële spelers voor de A-kern.

De jeugdwerking bij STVV heeft als doel talentvolle spelers op te leiden tot potentiele speler voor de A-kern.

Jonge talentvolle voetballers krijgen door opleiding en begeleiding maximale ontwikkelingskansen aangeboden.

Respect, discipline, kwaliteit en plezier zijn hierbij belangrijke “indicators” die het imago van de werking positief moeten beïnvloeden.