Medische Screening

Blessurepreventie en begeleid herstel

 Doelstellingen medische begeleiding:

 • Diagnose en revalidatie
  • Spelers maximaal ondersteunen ten behoeve van een correcte diagnose en kwaliteitsvolle revalidatie
 • Blessurepreventie 
  • Spelers vrijwaren van blessures

 Medische begeleiding: hoe?

 • Doktersconsult en kinesitherapie op medisch voorschrift 
 • Maak van deze dienstverlening gebruik 
  • Blessureherval daalt bij medische begeleiding verzorgd door dokters en kine's met ruime expertise in topsport 
 • Gebruikelijke medische honoraria zijn ten persoonlijke titel met tussenkomst van de mutualiteit en verzekering van de voetbalbond
 • Dagelijks kinesitherapeut aanwezig op de club 
  • Van 15.45 – 20.15: 
   • Check-up: 1ste evaluatie bij blessure na afspraak via clubkinesitherapeut
   • Veldtraining geblesseerde spelers
   • Revalidatie op afspraak
    • Kinesitherapie voorschrift nodig
 • Blessurepreventie:
  • Vanaf seizoen 2018-2019 geïntegreerd in het eerste deel van de training, gegeven door performance/physical coach
  • Medische screening bij aanvang van het seizoen door clubkinesitherapeut
   • Blessurepreventie per thema in kleine groepjes voor blessuregevoelige spelers tijdens het eerste deel van de training, gegeven door clubkinesitherapeut

Medische screening

 • Volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen
 • Medisch onderzoek via de huisarts of erkende sportarts
  • Sportgeschiktheidsattest laten invullen bij huisarts of erkende sportarts
  • Alle spelers vanaf U7 tot en met U18
 • Door de clubkinesitherapeut:
  • Functional movement screen (FMS), stabiliteit + lenigheid
  • Alle spelers vanaf U13 tot en met U18
 • Aanbevolen:
  • Vanaf U16: bloedafname via de huisarts en de resultaten meebrengen naar de club
  • Tandartsbezoek (verplicht vanaf seizoen 2019-2020)
   • het ziekenfonds betaalt de basistandzorg voor personen onder de 18 jaar volledig terug, bij geconventioneerde tandartsen is dit bezoek dus volledig gratis.