Schoolafspraken

Schoolresultaten blijven van het grootste belang

Meer nog dan  de ontwikkeling die onze spelers doormaken op het voetbalveld, is de persoonlijke ontwikkeling die elke speler als onderdeel van de samenleving maakt van ontzettend groot belang.  De sportieve staf waakt er dan ook over dat de geleverde fysieke inspanningen en de tijdsinvestering in het voetbal de schoolresultaten niet negatief beïnvloeden.  Om deze doelstelling te bereiken leveren onze spelers op afgesproken momenten hun schoolresultaten in bij de trainers en wordt hun trainingsschema aangepast als ze niet voldoen.

Lokale samenwerking met KCST deel van SG Sint-Trudo.

Het KCST ligt op een boogscheut van het STVV Jeugdcomplex en biedt heel wat mogelijkheden voor jonge voetballers. Daarom werd een samenwerking opgezet met STVV Jeugd.

Het KCST biedt:

  • voor de eerste graad de optie voetbal
  • alle mogelijke studierichtingen waaronder technisch en beroepsonderwijs
  • toezicht op de studie na de schooluren (onafhankelijk)
  • de mogelijkheid om in het internaat te verblijven (onafhankelijk)
  • een infrastructuur waar de jonge Kanaries hun andere dan voetbaltalenten kunnen ontwikkelen

 Info? Contacteer Fritz Geerts op fritz.geerts@gmail.com

Samenwerking met Topsportschool Hasselt.

De Topsportschool is gelegen in Hasselt  Sporters van verschillende sporttakken krijgen er een begeleiding die de combinatie tussen leren en op hoog niveau presteren mogelijk maakt. De Topsportschool en STVV Jeugd werken samen mbt 3 pijlers.

•Afstemming trainingen
•Afspraken qua studiebelasting
•Studiebegeleiding op school en club
•Recuperatie/revalidatietraining indien nodig
•Flexitrack

Ben je geïnteresseerd?  In bijlage vind je een toelichting van de werking.

Meer info? Contacteer Wimvanherck@telenet.be