Medische Screening

Blessurepreventie en begeleid herstel

 Doelstellingen medische begeleiding:

 • Diagnose en revalidatie
  • Spelers maximaal ondersteunen ten behoeve van een correcte diagnose en kwaliteitsvolle revalidatie
 • Blessurepreventie 
  • Spelers vrijwaren van blessure

 Medische begeleiding: hoe?

 • Doktersconsult en kinesitherapie op medisch voorschrift 
 • Maak van deze dienstverlening gebruik 
  • Blessure-herval daalt bij medische begeleiding verzorgd door dokters en kine's met ruime expertise in topsport 
 • Gebruikelijke medische honoraria zijn ten persoonlijke titel met tussenkomst van de mutualiteit en verzekering van de voetbalbond
 • Dagelijks kinesitherapeuten aanwezig op de club 
  • Van 17.00 – 19.00: 
   • Check-up: 1ste evaluatie bij blessure => afspraak via medische coördinatie
   • Wekelijkse groepspreventie per ploeg vanaf U13-U19
   • Veldtraining geblesseerde spelers
  • Van 19.00 – 21.00: 
   • Revalidatie op afspraak
   • Kinesitherapie voorschrift nodig
   • Op dit tijdstip geen vrije consultatie voor korte check-ups
 • Blessurepreventie:
  • Nieuw: per ploeg vanaf U13 een wekelijks collectief preventiemoment onder leiding van de kiné
  • Programma lenigheid en stabilisatie vanaf U11
  • Medische screening bij aanvang van het seizoen

Medische screening

 • Volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen
 • Door de sportarts op de club vanaf U11 tot U19
  • U11 en U12: medisch onderzoek 
  • U13 en U14: medisch onderzoek en functional movement screen (FMS) 
  • U15 tot U19: medisch onderzoek met elektrocardiogram en FMSW
 • Wie wordt gescreend?
  • Nieuwe spelers, spelers die vorig jaar niet gescreend zijn en de blessuregevoelige spelers
  • Het geschiktheidsattest 2016-2017 van de niet uitgenodigde spelers blijft gelden voor 2017-2018
 • Spelers U7 tot U10 
  • Sportgeschiktheidsattest via huisarts of erkende sportarts
  • voor spelers U10 die het vorig jaar gescreend werden op de club blijft het geschiktheidsattest 16-17 ook gelden voor 17-18
 • Aanbevolen:
  • Vanaf U16: bloedafname via de huisarts en de resultaten meebrengen naar de medische screening 
  • Tandartsbezoek