Charter ouders

Goede afspraken maken goede Kanaries

STVV Jeugd vraagt niet alleen aan de spelers om zich als een waardig ambassadeur van de club KSTVV te gedragen, ook van de ouders verwachten we dat ze een welbepaalde gedragscode naleven.

Om deze doelstelling te bereiken, ondertekenen de ouders bij aanvang van elk seizoen het chater ouders-KSTVV.  Wij zijn er van overtuigd dat het navolgen van het charter het imago van de club én het welbehagen van elke individuele speler ten goede komt.

De inhoud van het charter is ter inzage beschikbaar in bijlage.